Silent Saturday: White Flowers

Image

© Gene'O 2014

© Gene’O 2014

Wordless Wednesday: Dappled Daisies

Image

© Gene'O 2014

© Gene’O 2014

Silent Saturday: Bright Red

Image

© Gene'O 2014

© Gene’O 2014

Muted Monday: Dalia Under a Floodlight

Image

© Gene'O 2014

© Gene’O 2014